Made To Order 2020

ผลงานออกแบบโครงสร้าง อุปกรณ์ภายในโรงงาน สำหรับการทำงานเฉพาะทาง

Rack System

ผลงานออกแบบชั้นวางเฉพาะทางสำหรับสินค้า

signed & Acrylic work

ผลงานออกแบบเพื่อสื่อสารให้แก่พนักงาน