RACKING SYSTEM​​

ชั้นจัดเก็บ สินค้า มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ จำนวนการนำเข้าและออก ลักษณะของสินค้า อายุการจัดเก็บ ขนาดของพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้นเพื่อให้ท่าน ได้ อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด