Automation -Transfer

ระบบจัดการคลังสินค้า เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ และปลอดภัย 

ทำไมต้อง Automation ?
เพราะ ปัญหาการขนย้ายสินค้าปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจาก การวางสินค้าผิดตำแหน่ง สินค้าเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บ อุบัติเหตุจากการขนสินค้า จำนวนพนักงานไม่พอกับการทำงาน
เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยการ วางระบบ และจัดหาอุปกรณ์ จัดเก็บสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในงานทำงานคุ้มค่าที่สุด เรามีอุปกรณ์ขนย้าย และจัดเก็บ ระบบอัตโนมัติ วางสินค้าได้แม่นยำ ควบคุมการหมุนเวียนสินค้าดีขึ้น อุบัติเหตุในการขนย้ายเป็นศูนย์ ใช้คนน้อยลง และมีความแม่นยำมากขึ้น และประหยัดขึ้น